o-hypotekach.sk

Efektívne riešenie hypotéky

Vybrať si najvýhodnejšiu hypotéku znamená mať ponuky všetkých bánk a správne im rozumieť. Okrem toho, že môžete behať od banky k banke a dúfať, že budete mať šťastie na správneho pracovníka, môžete ísť na získanie najvýhodnejšej hypotéky aj efektívne

Vyplňte formulár, na základe ktorého nezávislý špecialista na hypotéky urobí prepočty vo všetkých bankách miesto vás, pripraví rôzne alternatívy, vyhodnotí jednotlivé riešenia a následne urobí selekciu s odporúčaniami a vysvetlením. Až keď rozumiete riešeniam a máte zodpovedané všetky otázky, sa rozhodujete nad výberom tej najvýhodnejšej hypotéky, s realizáciou ktorej vám pomôže špecialista na hypotéky, ktorý riešenia pripravil. Vďaka tomu získate nielen najvýhodnejšiu hypotéku, ale aj kompletný servis okolo vybavovania hypotéky a prípadne aj prevodu nehnuteľnosti. 

Skôr ako sa rozhodnete vypĺňať formulár, mali by ste vedieť, že za služby nezávislých špecialistov na hypotéky neplatíte a na to, aby vám vedeli vypracovať naozaj objetívne tie najlepšie riešenia je potrebné dať im čo najviac a čo najpresnejších informácií. Áno, formulár obsahuje aj osobné údaje, ktoré by ste si radi nechali na neskôr... Môžete tak samozrejme urobiť a je možné, že aj napriek tomu budú navrhnuté riešenia maximálne presné. Nezávyslí špecialisti na hypotéky pracujú so všetkými informáciami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov aj zákone o bankách a finančnom sprostredkovaní. Sú údaje, bez ktorých prepočty nie je možné urobiť. Ak taká situácia nastane, budete kontaktovaní, aby sme doplnili nevyhnutné na hľadanie riešenia, ktoré potrebujete. Ak chcete vedieť ako a prečo ktoré údaje vypĺňať, pozrite si súvisiace video po skončení tohto videa

Ak ste pripravení, tak vyplňte formulár a získajte najvýhodnejšiu hypotéku najefektívnejším spôsobom. 

Účel hypotéky Zvoľte účel, na ktorý použijete peniaze z hypotéky.
 
 
Zadajte, ak sa minimálna výška líši od požadovanej výšky hypotéky.
 
Účel: kúpa nehnuteľnosti
 
 
 
Developérsky projekt
Áno
Uveďte názov developérskeho projektu
Nie
 
 
Účel: vysporiadanie BSM alebo dedičstva
 
 
 
 
Účel: výstavba / dostavba
Developérsky projekt
Áno
Uveďte názov developérskeho projektu
Nie
 
 
 
 
 
 
Účel: prestavba
 
 
 
 
 
Účel: rekonštrukcia
 
 
 
 
 
Účel: refinancovanie HU so štátnym príspevkom
 
 
 
 
 
 
 
Kedy môžete splatiť hypotéku bez poplatku?
 
 
Účel: bez uvedenia účelu
 
 
 
Aká by mala byť doba splatnosti hypotéky
rokov
 
mesiacov
 
 
 
Priorita
 
Napíšte čokoľvek, čo by ste chceli doplniť.
 
 
 
Preukazovanie príjmu
Budete preukazovať Váš príjem?
Áno
Nie
 
 
 
 
 
 
 
Potrebné na zistenie nároku na štátny príspevok pre mladých.
Zamestnanec: vychádzjate z ročného zúčtovania od zamestnávateľa.
SZČO: vychádzajte z riadkov xy, xy daňového priznania.
 
 
Záväzky
Nemám žiadne záväzky
 
Žiadali ste o hypotéku v posledných 12 mesiacoch
Áno
Nie
 
Žiadali ste o hypotéku v posledných 18 mesiacoch
Áno
Nie
 
Osobné údaje
 
 
 
 
 
 
 
Adresa trvalého pobytu
 
 
 
 
 
Adresa súčasného pobytu Ak je odlišná od trvalého pobytu
 
 
 
 
Korešpondenčná adresa Ak je odlišná od trvalého pobytu
 
 
 
 
 
Preukazovanie príjmu
Budete preukazovať Váš príjem?
Áno
Nie
 
 
 
 
 
 
 
Potrebné na zistenie nároku na štátny príspevok pre mladých.
Zamestnanec: vychádzjate z ročného zúčtovania od zamestnávateľa.
SZČO: vychádzajte z riadkov xy, xy daňového priznania.
 
 
Záväzky
Nemám žiadne záväzky
 
Žiadali ste o hypotéku v posledných 12 mesiacoch
Áno
Nie
 
Žiadali ste o hypotéku v posledných 18 mesiacoch
Áno
Nie
 
Osobné údaje
 
 
 
 
 
 
 
Adresa trvalého pobytu
 
 
 
 
 
Adresa súčasného pobytu Ak je odlišná od trvalého pobytu
 
 
 
 
Korešpondenčná adresa Ak je odlišná od trvalého pobytu
 
 
 
 
 
Preukazovanie príjmu
Budete preukazovať Váš príjem?
Áno
Nie
 
 
 
 
 
 
 
Potrebné na zistenie nároku na štátny príspevok pre mladých.
Zamestnanec: vychádzjate z ročného zúčtovania od zamestnávateľa.
SZČO: vychádzajte z riadkov xy, xy daňového priznania.
 
 
Záväzky
Nemám žiadne záväzky
 
Žiadali ste o hypotéku v posledných 12 mesiacoch
Áno
Nie
 
Žiadali ste o hypotéku v posledných 18 mesiacoch
Áno
Nie
 
Osobné údaje
 
 
 
 
 
 
 
Adresa trvalého pobytu
 
 
 
 
 
Adresa súčasného pobytu Ak je odlišná od trvalého pobytu
 
 
 
 
Korešpondenčná adresa Ak je odlišná od trvalého pobytu
 
 
 
 
 
Preukazovanie príjmu
Budete preukazovať Váš príjem?
Áno
Nie
 
 
 
 
 
 
 
Potrebné na zistenie nároku na štátny príspevok pre mladých.
Zamestnanec: vychádzjate z ročného zúčtovania od zamestnávateľa.
SZČO: vychádzajte z riadkov xy, xy daňového priznania.
 
 
Záväzky
Nemám žiadne záväzky
 
Žiadali ste o hypotéku v posledných 12 mesiacoch
Áno
Nie
 
Žiadali ste o hypotéku v posledných 18 mesiacoch
Áno
Nie
 
Osobné údaje
 
 
 
 
 
 
 
Adresa trvalého pobytu
 
 
 
 
 
Adresa súčasného pobytu Ak je odlišná od trvalého pobytu
 
 
 
 
Korešpondenčná adresa Ak je odlišná od trvalého pobytu
 
 
 
 
Všetci žiadatelia splácajú svoje záväzky riadne a načas
Áno
Nie
 
Riešite hypotéku ešte s niekým
Áno
Nie
 
 

Odoslaním formulára prehlasujem, že informácie, ktoré som uviedol sú pravdivé, uviedol som ich dobrovolne a za účelom získania nezáväzných návrhov riešení hypotekárneho financovania.
Odoslaním formulára ďalej prehlasujem, že som si prečítal Poučenie o právach dotknutej osoby ako aj dokument Informačná povinnosť prevádzkovateľa.

 

Ochrana osobných údajov

Informácia podľa § 10 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľom web-stránky hypoteka.ponovom.sk je ponovom.sk, s. r. o. so sídlom Osuského 30, 851 03 Bratislava, IČO: 46 586 644, zapísaný v Obchodnom registry Okresného súdu Bratislava I. pod číslom vložky 80314/B (ďalej len „ponovom.sk, s. r. o.“ alebo „prevádzkovateľ“), ktorý vykonáva činnosť podriadeného finančného agenta zapísaného v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedeného Národnou Bankou Slovenska, v sektore poskytovania úverov pod registračným číslom 162602.

Záujemca udeľuje súhlas so spracovaním svojich poskytnutých osobných údajov. Získané osobné údaje prostredníctvom web-stránky hypoteka.ponovom.sk (https://secured.ponovom.sk/) sú v rozsahu potrebnom výlučne na účely vypracovania indikatívnych ponúk hypotekárneho financovania a následného monitoringu aktuálnych ponúk.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje s osobnými údajmi nakladať a zaobchádzať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a najmä sa zaväzuje, že takto získané osobné údaje neposkytne tretím osobám s výnimkou spoločnosti Gepard finance, s. r. o., ktorej je podriadeným finančným agentom a jej spolupracovníkom (ostatným podriadeným agentom) s cieľom zabezpečenia kvalitnej služby a s výnimkou prípadov, keď zákon ukladá povinnosť osobné údaje sprístupniť (napr. v trestnom konaní, daňovom konaní a pod.) alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom osoby, ktorá tento súhlas poskytla. Osoba, ktorá súhlas so spracovaním osobných údajov poskytla zároveň prehlasuje, že informácie, ktoré poskytla, a ktoré aj v budúcnosti poskytne, sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné.

Tento súhlas so spracovaním osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný, okrem prípadov, keď zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ustanovuje inak.