o-hypotekach.sk

Hypotéka na rekonštrukciu

Hypotéka na rekonštrukciu nehnuteľnosti je dosť odlišná v závislosti od nehnuteľnosti. Svoju úlohu zohráva tiež typ nehnuteľnosti, jej hodnota a rozsahu rekonštrukcie. 

Hypotéka na rekonštrukciu so stavebným povolením

Hypotéka na rekonštrukcie so stavebným povolením vo väčšine bánk vyžaduje iba predloženie právoplatného stavebného povolenia, nejaký rozpočtový list a fotografie zrealizovaných prác. Do určitej výšky hypotéky k hodnote nehnuteľnosti si v niektorých bankách dokonca vystačia iba s prehlásením účelu použitia finančných prostriedkov čo sa v praxi tvári ako bezúčelová hypotéka s úrokovou sadzbou účelovej hypotéky. 

Hypotéka na rekonštrukciu bez stavebného povolenia

Pri hypotéke na rekonštrukciu bez potreby stavebného povolenia sa predkladá rozpis prác a rozpočtový list, ktorý preukazuje koľko je reálne potrebných financií. Do rozpočtového listu sa uvádza aj cena práce, a to bez ohľadu na to, či ide o prácu svojpomocnú alebo ju vyhotový nejaký dodávateľ. S ohľadom na hodnotu nehnuteľnosti a rozsah rekonštrukcie je často možné peniaze na rekonštrukciu čerpať či už preddavkovo alebo aj jednorázovo a následne sa po rekonštrukcii môže vyžadovať preukázanie použitých finančných prostriedkov prostredníctvom fotodokumentácie a vo výnimočných prípadoch aj faktúrami a bločkami. Doklady sa predkladajú zväčša iba ak sa jedná o hypotéku pre mladých resp. hypotéku zo zákona.  

Spoločné veci pri riešení hypotéky na rekonštrukciu

Ak je zabezpečenie dostatočné aj s ohľadom na rozsah rokonštrukcie, banky zväčša vedia uvoľniť požadovanú sumu ešte pred samotnou realizáciou. V takom prípade treba počítať s požiadavkou banky predložiť fotodokumentáciu po zrealizovaním rekonštrukcie - takže nezabudnite si urobiť fotky pred aj po rekonštrukcii. Ak hodnota nehnuteľnosti nedovoľuje jednorázové uvoľnenie peňazí z hypotéky, banka peniaze bude uvoľňovať postupne s ohľadom na zmenu stavu a hodnotu nehnuteľnosti, ktorú si zväčša banka nastavila v súľade s rozpočtovým listom, ktorý bol predložený k žiadosti o hypotéku. 

Ako si vybrať správnu ponuku

Pri výbere banky sa treba zamerať na tri základné vecičo všetko banka bude vyžadovať pri žiadosti o hypotéku na rekonštrukciu, čo bude vyžadovať po vyčerpaní hypotéky a tiež na výhodnosť ponúk. Vzhľadom k tomu, že banky neustále niečo menia v metodických postupoch a aj bonitu klientov posudzujú individuálne, treba počítať s ťažšou orientáciou v ponukách. Všetko okolo hypotéky na rekonštrukciu si môžete sprehľadniť a zjednodušiť anonymným vyplnením fotmulára "Efektívne na hypotéku" a bezplatne dostanete návrh možných riešení práve pre Vás.