o-hypotekach.sk

Výstavba, dostavba a prestavba

Výstavbu, dostavbu a prestavbu resp. všetky zmeny vyžadujúce stavebné povolenie možno v bankách riešiť veľmi odlišne. Spoločné majú hlavne jedno - je potrebné právoplatné stavebné povolenie. Za právoplatné stavebné povolenie možno považovať také, kde je pečiatka a dátum odkedy je stavebné povolenie platné. Tiež si treba skontrolovať prípadnú časovú ohraničenosť dokedy je stavebné povolenie platné - to sa niekedy uvádza. Jednotlivo si prebehnime aj ostatné dôležité veci podľa účelu:

Výstavba nehnuteľnosti

Pri výstavbe nehnuteľnosti je potrebné zaoberať sa mnohými obmedzeniami, ale aj našími možnosťami v danom čase a v čase budúcom. Čo je tým myslené?

Je dôležité či už vlastníme nejakú nehnuteľnosť alebo chcem ísť do výstavby bez vlastníctva inej nehnuteľnosti. Dôležitou informáciou je aj možnosť aspoň dočasne založiť inú nehnuteľnosť aj bez toho, aby sme ju vlastnili (napr. rodičovský byt/dom). Je tiež dôležité, či máme alebo nemáme nejaké vlastné finančné prostriedky. Nemenej dôležité je miesto kde sa nehnuteľnosť ide staviať, typ zakladanej nehnuteľnosti, aktuálna a budúca hodnota nehnuteľnosti, či je to iba pozemok alebo je na pozemku už zapísaná rozostavaná stavba, v koho vlastníctve je prístupová cesta, či je geometrický plán, či chceme 100% z budúcej hodnoty nehnuteľnosti alebo menej, akým spôsobom sa majú preukazovať vynaložené finančné prostriedky z hypotéky... 

Otázok je naozaj dosť. Odpovedí a premenných však omnoho viac. Viete si predstaviť ako by vyzeral univerzálny návod na to, ako riešiť hypotéku na výstavbu pri toľkých možnostiach? A ak by sme k tým možnostiam pridali aj fakt, že na SR je viac hypotekárnych bánk a tie neustále niečo menia v metodických postupoch, tak to nebude návod ako vybaviť hypotéku na výstavbu, ale telenovela s nezdravím počtom častí. Nebojte sa! Neznamená to, že riešenie tu nedostanete. Máme pre vás viac ako všeobecné informácie. V pravom dolnom rohu stránky je bublina určená na rýchlu komunikáciu a prostredníctvom nej sa môžete kedykoľvek, čokoľvek konkrétne opýtať. Tiež môžete využiť formulár "Efektívne na hypotéku", ktorý anonymne vyplníte a vďaka informáciám v ňom Vám predostrieme možné riešenia. 

Dostavba nehnuteľnosti

Pri dostavbe je už jasné, že niečo na pozemku stojí a hodnota je vyššia ako hodnota samotného pozemku. Aj ochota bánk poskytnúť viac fianančných prostriedkov je vyššia ako iba pri samotnom pozemku. Čo však treba brať na vedomie a často sa neberie, je súľad právneho stavu so skutkovým. Tým sa myslí napríklad to, či je už stavba zapísaná v katastri nehnuteľností ako rozostavaná alebo nie a či je stavba v súľade so stavebným povolením. Tiež je otázkou ako sa bude preukazovať dostavba a kedy reálne začala výstavba, prípadne či už bol robený nejaký znalecký posudok v skoršom štádiu výstavby. 

Ak je napríklad rozpor medzi právnym a skutkovým stavom neznamená, že je to neriešiteľné. Niektoré veci je potrebné dať doporiadku pred podaním žiadosti o hypotéku a iné stači riešiť súbežne. Ani tu nie je pravidlo, ale môže pomôcť keď na obhliadku príde správny znalec, ideálne taký, ktorý pracoval prípadne pracuje v niektorej banke a povie do akej miery je čo ako možné urobiť tak, aby to v banke nerobilo problém. Znalca radi odporučíme ak pre danú lokalitu takého poznáme. Ak takého znalca pre danú lokalitu nemáme, dáme vám aspoň odporúčanie čo znalcovi treba povedať, aby ste boli lepšie pripravení. 

Prestavba nehnuteľnosti

Pri prestavbe nehnuteľnosti musíme počítať s tým, že vo väčšine bánk bude potrebné preukázať celý investičný zámer a banka potrebuje vedieť, že hypotéka bude dostatočne zabezpečená po celú dobu prestavby. Okrem toho samozrejme zohráva svoju rolu všetko ako pri bežnej hypotéke resp. pri skôr spomenutých účeloch. Odpadne iba niekoľko otázok, ktoré by boli pri samotnej výstavbe. Na čo treba dbať sa zužuje na zachovanie pôdorysu nehnuteľnosti (základovej dosky), v ktorom ak nastanú zmeny, je potrebné vypracovanie nového geometrického plánu. 

Ako bolo spomenuté hneď v začiatku, je veľa možností, veľa odlišností a teda aj veľa premenných, ktoré je dobré brať do úvahy. Inak treba pristupovať aj k výstavbe kde je vyššia hodnota nehnuteľností, inak pri postupnom čerpaní ako aj pri rôznych výškach financovania k hodnote mimoriadnych splátok. Je potrebné započítať do kalkulácie možnosti mimoriadnych splátok napr. z predaja inej nehnuteľnosti, ktorá počas výstavby slúži na bývanie. Nezanedbateľným momentom je aj správna výška hypotéky, aby sa nemuselo brať ďalšie a ďalšie financovanie či spotrebné úvery na dokončenie.

Povedzte svoju predstavu nezávislému špecialistovy na hypotéky a dostanete riešenia opierajúce sa o reálne skúsenosti z množstva rôznych prípadov. Ak si nie ste istý či môžete dostať čo potrebujete, vyplňte nezáväzne formulár "Efektívne na hypotéku" a dostanete návrh riešení, ktoré zohľadnia vaše možnosti aj požiadavky na hypotéku.