o-hypotekach.sk

Fixácia úrokovej sadzby

Pri riešení hypotéky sa často používa slovné spojenie "fixácia úrokovej sadzby". Prax hovorí, že každý piaty klient tomuto slovnému spojeniu nerozumie správne. Takže stručne to je takto:

Fixácia úrokovej sadzby predstavuje obdobie, počas ktorého sa nemení úroková sadzba hypotéky. Doba sa uvázda v rokoch a najčastejšie využívané obdobia v čase prípravy tohto videa sú 3 a 5 rokov. Voľba klientov závisí od potrieb, preferencií a presvedčenia o ďalšom vývoji úrokových sadzieb. Doba fixácie sa dojednáva v úverovej zmluve - zaväzuju sa k nej banka aj klient. Zmena fixácie nie je vždy možná a ak takú možnosť banka ponúka, je to pri jej výročí formou zmeny zmluvných podmienok, ktorá môže byť spoplatnená. Občas si ľudia mylne myslia, že fixácia úrokovej sadzby je iba na prvé obdobie a potom sa sadzba mení každý rok alebo nejak inak. Nie. Ak je napr. fixácia na 3 roky, tak po troch rokoch bez ohľadu na to, či sa zmení úroková sadzba, bude úroková sadzba opäť platná na ďalšie 3 roky (sú to teda opakujúce sa obdobia). 

Kratšia doba fixácie sa využíva hlavne vtedy, ak klienti kupujú alebo stavajú nehnuteľnosť a zároveň vlastnia aj inú nehnuteľnosť, ktorú plánujú v blízkej dobe predať a urobiť väčšiu mimoriadnu splátku. To však nie je pravidlom. V čase tvorby tohto videa sa nezriedka klienti dostávajú na úrokové sadzby pod 2% pri fixácii na 3 až 5 rokov, pričom fixácia na 1 rok je v tej istej banke vyššia o 1 aj 2%. Čím dlhšiu dobu fixácie si vyberiete, tým väčšiu istotu máte, že sa vám nezmení výška mesačnej splátky. To je výhodou hlavne v období kedy sa úrokové sadzby zvyšujú.

Variabilná úroková sadzba

Variabilná úroková sadzba bola v minulosti rozšírenejšia. Dnes ju reálne poskytuje iba jedna banka a klient sa v podstate spolupodiela na rizikách zmien na trhu s peniazmi. Smutné je iba to, že v minulosti banky vedeli pri variabilnej úrokovej sadzbe fungovať s maržou okolo 1% no dnes sú to cca 3% a to už neznie až tak veľmi partnersky. Výhodou variabilnej úrokovej sadzby je okrem transparentnosti aj úžasná flexibilita v mimoriadnych splátkach

Pri rozhodovaní sa o dĺžke fixácie alebo variabilite úrokovej sadzby nie je vždy potrebné až tak veľa premýšľať no je to jeden z parametrov, ktorý zohráva rolu pri celkovom preplatení hypotéky, preto vám s rozhodnutím radi pomôžeme. Vyplňte formulár Efektívne na hypotéku alebo sa dohodnite na osobnom stretnutí a dáme vám odporúčania v súľade s našími skúsenosťami.