o-hypotekach.sk

Hypotéka pre mladých

Jediným zvýhodnením, ktoré môže získať mladý žiadateľ o hypotéku je štátny príspevok pre mladých, ktorý má podobu zľavy z úrokovej sadzby až vo výške 3%. Výška hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom pre mladých sa poskytuje maximálne do 70% z hodnoty nehnuteľnosti nie však na viac ako na 50.000€. Aj keď sú zákonom stanovené pravidlá, hypotéku pre mladých banky poskytujú až so 4 odlišnostiami a rozdiel je tiež v spôsobe splácania!

Základné pravidlá dané zákonom

Žiadateľom o hypotekárny úver pre mladých môže byť občan SR alebo občan iného štátu s povolením trvalého pobytu na území SR vo veku od 18 do 35 rokov a jeho príjem v predchádzajúcom kalendárnom roku nepresiahol 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve v predposlednom kvartáli. To je hrozná definícia tak si ju rozoberme: 

  • Občan SR alebo občan iného štátu s povolením trvalého pobytu na SR
  • Vek od 18 do 35 rokov
  • Príjem v max. výške 1,3 násoboku priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. K tomuto údaju sa dá dostať na stránkach Štatiskického úradu SR kde si vyberiete prislúchajúci kalendárny rok. Zaujímavým je vždy údaj v predposlednom kvartáli, ktorý sa vynásobí číslom 1,3 a výsledné číslo sa porovná s úrhrnom všetkých príjmov v predchádzajúcom kalendárnom roku vydelený dvanástimi (počet mesiacov v roku). Úhrn všetkých príjmov získate najlepšie z ročného zúčtovanie dane prípadne z daňového priznania.

Ak o hypotekárny úver pre mladých žiadajú dvaja prípadne traja žiadatelia robí sa súčet všetkých čísiel. Spočítajú sa príjmi za predchádzajúci kalendárny rok všetkých žiadateľov ten sa následne vydelí dvanástimi krát počet žiadateľov - v prípade dvoch žiadateľov teda 24, pri troch žiadateľoch 36... 

Ľudia niekedy začnú premýšľať ako túto vec využiť a znížiť si svoj príjem s cieľom získania štátneho príspevku napr. pribraním niekoho do úveru. Tu však treba myslieť na reálne riziká, ktoré sú s tým spojené. Hypotekárny úver pre mladých totiž môže byť poskytnutý iba za účelom nadobudnutia nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej výstavbu, dostavbu, prestavbu či rekonštrukciu. To znamená, že každý z účastníkov úverového vzťahu musí tiež nehnuteľnosť alebo nadobudnúť, alebo byť už vlastníkom zhodnocovanej nehnuteľnosti. Kde je riziko? Asi nie s každým by ste sa chceli deliť o svoju nehnuteľnosť...

Odlišnosti v poskytovaní hypotekárneho úveru pre mladých

Pre porovnanie použijeme príklad kde sa kupuje nehnuteľnosť za rovných 100.000€ pri splatnosti na 30 rokov a vo všetkých bankách je jednotná základná úroková sadzba 4%. No a takto pochodíme v závislosti od toho, do ktorej banky zájdeme:

  1. Maximálna výška hypotéky bude 70.000€ takže ak potrebujeme celých 100% z kúpnej ceny tak sme skončili. Štátny príspevok bude priznaný na sumu 50.000€ kde štát prispieva 2% a banka 1%. Mesačná splátka bude po započítaní príspevku cca 260€.
  2. V inej banke dostaneme dve úverové zmluvy - jedna bude na 50.000€ s príspevkom pre mladých a druhá úverová zmluva bude do výšky, do ktorej s ohľadom na bonitu bude možné ísť. Pripusť me, že spĺňame podmienky na 100% financovanie takže druhá zmluva bude tiež na 50.000€ a bude to spotrebiteľský úver zabezpečený nehnuteľnosťou. Mesačná splátka bude pri sume do 70.000€ porovnateľná s predchádzajúcim prípadom, ale vzhľadom k naplneniu potreby 100% financovania bude mesačná splátka po započítaní príspevkov cca 398€.
  3. Podľa zákona je možné hypotekárny úver pre mladých poskytnúť až do 90% a však iba na limitovaný počet úverov. Napriek tomu tu platí hranica, na ktorú sa príspevok posktuje a to je 50.000€. V praxi by sme teda postrehli výhodu iba v prípade, že by sme kupovali nehnuteľnosť v hodnote napr. 60.000€ kde by hypotekárny úver pre mladých mohol byť na 50.000€ a zvyšnú časť kúpnej ceny 10.000€ by bol spotrebný úver zabezpečený nehnuteľnosťou. 
    Vráťme sa však v nášmu cieľu. V banke, ktorá funguje týmto spôsobom by sme vedeli dostať 100% financovanie tak, že 90.000€ by mohlo byť na úverovej zmluve ako hypotekárny úver pre mladých a zvyšných 10.000€ by bol spotrebiteľský úver zabezpečený nehnuteľnosťou. S veľkým predpokladom by tento stav neurobil nikto, kto si to vie spočítať, nakoľko v praxi si táto banka navyšuje úrokovú sadzbu pri hypotekárnom úver pre mladých. Dohodli sme sa však, že základné úrokové sadzby su rovnaké. Výsledok bude matematicky cca totožný ako v predchádzajúcom prípade. Výhodnejším modelom by to bolo v prípade, že by išlo o kúpu nehnuteľnosti napr. za 60.000€ kde by príspevok bol v porovnaní s ostatnými bankami na sumu o 8.000€ vyššiu.
  4. V tomto prípade budeme hovoriť o najvýhodnejšej ponuke kde bude iba jedna úverová zmluva. Štátny príspevok pre mladých vo výške 2% bude na časť hypotéky vo výške 50.000€, príspevok banky vo výške 1% však bude poskytnutý až na sumu 70.000€ (čiže do 70% z hodnoty nehnuteľnosti) a zvyšok bude so sadzbou ako v iných bankách. Výsledkom tak bude mesačná splátka vo výške cca 388€ čo je oproti ostatným bankám o cca 10€ menej. 

Odlišnosti pri splácaní hypotekárneho úveru pre mladých

Aby toho nebolo málo v odlišnom poskytovaní hypotekárnych úverov pre mladých je rozdiel aj v spôsobe splácania. Jedna skupina bánk sťahuje klientovi riadnu splátku ako pri základnej úrokovej sadzbe bez príspevku pre mladých a následne im na účet vrátia príspevok štátu aj príspevok banky. Druhá skupina bánk sťahuje splátku už po započítaní príspevkov čo má dopad na pomer splácanej istiny a úrokov. V číslach to znamená, že jedna skupina bánk bude pri sume 50.000€ vychádzať zo vzorca kde je mesačne znižovaná istina v prvých 5 rokoch cca o 72 až 88€ a druhá skupina banky bude znižovať istinu cca o 86 až 99€. Výsledkom bude v našom príklade (pri základnej ú.s. 4%) zostatok hypotéky po 5 rokoch v prvom prípade cca 45.300€ a v druhom prípade bude zostatok cca 43.500€ a tak sme na tom lepšie v druhej skupine bánk o cca 1.800€ za 5 rokov! 

Chcete urobiť správne rozhodnutie? Využite anonymné, bezplatné a nezáväzné poradenstvo. Stačí vyplniť formulár Efektívne na hypotéku a dáme Vám riešenie.