o-hypotekach.sk

Americká hypotéka

Americká hypotéka nie je americkým snom - je to iba hypotéka, ktorú môžete použiť na čokoľvek, čiže hypotéka bez uvedenia účelu. Najčastejšie si americkú hypotéku ľudia zamieňajú s hypotékou bez preukazovania príjmu. Nie, americká hypotéka nie je produkt úplnej finančnej anarchie a je pri nej potrebné príjem preukázať. Odlišnou je iba hypotéka bez preukazovania príjmu, ktorá môže byť aj bez preukázania účelu avšak s veľmi obmedzenými možnosťami aj výberom bánk.

Aké podmienky môže mať americká hypotéka

Americká hypotéka môže mať v závislosti od banky dobu splatnosti od 1 až do 30 rokov.
Výška americkej hypotéky je zväčša limitovaná tromi parametrami:

  1. výškou príjmu - príjem musí postačovať na splácanie
  2. hodnotou nehnuteľnosti - výška hypotéky môže byť do 60 až 95% k hodnote nehnuteľnosti
  3. maximálnou výškou - výška je limitovaná okrem predchádzajúcich bodov aj výškou, ktorej strop je najčastejšie 170.000€

Z úrokového hľadiska je bezúčelová hypotéka viac alebo menej znevýhodňovaná - rozdieľ však nie je dramatickým. 

Čo je potrebné na vybavenie americkej hypotéky

Pri vybavovaní americkej hypotéky je potrebné bankou akceptovateľné zabezpečenie nehnuteľnosťou, doklady totožnosti a preukázanie bonity. Pri bezúčelovej hypotéke banky uprednostňujú nehnuteľnosti určené na bývanie, hlavne byty a rodinné domy. V bodoch by sme to mohli povedať, že potrebujeme:

  • znalecký posudok na nehnuteľnosť, ktorú chceme zakladať
  • môže byť vyžadovaný doklad o nadobudnutí zakladanej nehnuteľnosti
  • potvrdenie o príjme (v niektorých bankách stačí ak sa príjem dá overiť v sociálnej poisťovni)
  • môžu byť potrebné výpisy z účtu
  • úverovú históriu bez opakovaných omeškaní

V závislosti od rodinného stavu môže byť potrebný doklad o rozvode, rozdelení či zúžení BSM alebo ak nie je titul v občianskom preukaze tak aj doklad o vzdelaní (diplom).

Americká hypotéka je naozaj nejjednoduchšou hypotékou, zároveň však je aj najrôznorodejšou v podmienkach. Ak chcete mať naozaj jednoduché riešenie tak ako je americká hypotéka sama o sebe jednoduchá, môžete využiť formulár "Efektívne na hypotéku" kde anonymne vyplníte požiadavky na hypotéku spolu so základnými informáciami potrebnými k prepočtom a my Vám bezplatne predostrieme možné riešenia.