o-hypotekach.sk

Bonita žiadateľa o hypotéku

Bonita žiadateľa o hypotéku ukazuje celkovú rizikovosť obchodu pre banku. Posudzovanie bonity sa robí na základe údajov o výške príjmu, vzdelaní, zamestnaní, rodinnom stave, úverovej histórii, výške hypotéky k hodnote nehnuteľnosti či mieste bydliska. V závislosti od kombinácie týchto parametrov môžu klienti získať hypotéku za rôznych úrokových podmienok, v odlišnej výške, prípadne v inej výške hypotéky k hodnote nehnuteľnosti. 

Ľudskou rečou o bonite 

Výška príjmu - čím viac zarábate, tým vyššiu hypotéku môžete dostať. Výška však nestúpa priamoúmerne, nakoľko sa pri vyššom príjme počíta, že aj výdavky na životný štandard sú vyššie ako u ľudí s nižším príjmom.
Okrem toho, že výška príjmu určuje maximálnu výšku hypotéky, ktorú žiadateľ môže dostať, prekročenie určitých hraníc môže znamenať aj iné zvýhodnenia v podobe odpustenia poplatku za spracovanie hypotéky, zrýchlené schvaľovanie hypotéky či ďalšie zníženie úrokovej sadzby.

Úverová história - výšku hypotéky znižujú iné, existujúce úverové záväzky. Na jednej strane banky chcú, aby klient nemal záväzky a na strane druhej chcú, aby videli, aká je disciplína pri splácaní záväzkov. Túto schizofrenickú situáciu si banky môžu kompenzovať vašou úverovou históriou z minulosti, alebo môžu požadovať splatenie existujúcich záväzkov. 

Vzdelanie - vysoká škola je vždy považovaná za niečo viac bez ohľadu na reálnu úspešnosť jedinca. Banky však vychádzajú zo štatistík, ktoré sa roky budujú a na nich sú vraj vysokolšky vzdelaní klienti disciplinovanejší pri splácaní. Možno je to tým a možno úvery schvaľujú tiež vysokoškolsky vzdelaní, a tak by bolo "nefér", aby ten, kto sa toľko nemusel "učiť" dostal rovnako dobré podmienky :o)

Zamestnanie - čím v trendovejšom odvetví pracujete, tým je menšie riziko straty príjmu a banky to vedia. Ak je informačná a technologická doba, tak je to bankami preferované. Ak sa vrátia časy poľnohospodárstva, alebo ak skočíme do doby cestovania do vesmíru, aj skupiny preferovaných klientov banky zmenia.

Rodinný stav - to je taký zábavnejší parameter, ktorý už konečne banky neberú až tak veľmi vážne. Asi si uvedomili, že ak je niekto v manželstve, nemusí to byť o loajálnosti, ale aj o tom, že mu nevadí byť v manželskom zväzku napríklad tretí raz. Každopádne je pozitívne, ak o hypotéku žiadajú dvaja žiadatelia, pretože riziko je rozdelené.

Výška hypotéky k hodnote nehnuteľnosti - ak má klient časť kúpnej ceny a výšku hypotéky nepožaduje do 100% z hodnoty, banky to vnímajú pozitívne. V závislosti od banky a času môže byť výhodou hypotéka do 50%, 70%, 80% alebo až do 90%. V závislosti od možností klienta sa potom môže výber bánk zužovať. 

Výška hypotéky - stále častejšie sa stáva, že banky preferujú/zvýhodňujú žiadateľov, ktorí potrebujú vyššie financovanie. Výšky hypoték, ktoré bývajú zlomovými, sa líšia v závislosti od banky. Prvým pásmom sú hypotéky od 40.000€ a potom sú to hypotéky nad 100.000€.

Medzi ostatné veci, ktoré banky individuálne posudzujú, môžu patriť: trvalé bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo sídlo zamestnávateľa, aktuálny spôsob bývania či typ zmluvy s mobilným operátorom a iné veci, vyplývajúce zo štatistík bánk.

Zdá sa vám to plné rôznych premenných a nechcete sa v tom strácať? Nestrácajte sa a nestrácajte ani čas a získajte najvýhodnejšiu hypotéku efektívnym spôsobom.