o-hypotekach.sk

Konsolidácia úverov a pôžičiek

Dostupnosť rôznych úverových produktov bankových aj nebankových spoločností stále viac ľudí dostáva do situácie, že splátky začnú byť vyššie ako je únosné. Skôr ako sa tak stane je dobré nájsť riešenie vedúce k zníženiu mesačných výdavkov. 

Zníženie splátok konsolidáciou záväzkov

Konsolidácia úverov vedie k zníženiu mesačných splátok treba sa však pozerať aj na celkové preplatenie. Naozaj môže byť situácia, v ktorej je jedno koľko človek preplatí a najvyšším cieľom je zníženie mesačných výdavkov, aby nedošlo k ich nesplácaniu. Zníženie splátky vďaka konsolidácii by však malo byť nastavené tak, aby splátka bola síce nižšia, ale nie tak nízka, aby to viedlo k ďalšiemu neuváženému zadlžovaniu. Druhá dôležitá vec je, že čím kratšia doba splatnosti je tým je menšie celkové preplatenie úveru. 

Príklad konsolidácie úverových záväzkov

V našom príklade (používame matematické zaokruhlenie na celé čísla) si vezmeme splatenie jednej hypotéky, jedného spotrebiteľského úveru nezabezpečeného nehnuteľnosťou a jednej kreditnej karty. Hypotéka má zostatok 60.000€, spotrebný úver 9.000€ a kreditná karta má nepretržite vyčerpaný limit 2.500€. Spolu sú to záväzky vo výške 71.500€. Úroková sadzba hypotéky je 4,5%, spotrebného úveru 11% a kreditnej karty 19%. Zostávajúca doba splatnosti na hypotéke je 20 rokov, spotrebného úveru 6 rokov a kreditná karta je "živá" kým ju nesplatíme. Mesačné splátky sú 380€ + 171€ a kreditná karta má splátku úrokov + minimálnej splátky 5% vo výške 195€ čo je spolu 746€. 

Všetky záväzky teraz zlúčime do jednej novej hypotéky s úrokovou sadzbou 3,3% a pri ponechaní doby splatnosti na 20 rokov by bola splátka 408€. Paráda! Máme skoro 340€ k dobru! Lenže reálne by stačilo zníženie splátok na cca 540€ takže prispôsobíme dobu splatnosti tejto sume. Konsolidačná hypotéka bude iba na 14 rokov a mesačná splátka sa zastaví na 532€. 

Porovnanie v preplatení

Za najbližších 5 rokov by sa v prípade pokračovania v splácaní bez konsolidácie zaplatilo na úrokoch hypotéky 12.395€, na spotrebnom úvere 3.217€ a na kreditnej karte 2.370€ čo je spolu "krásnych" 17.982€. Zostatky úverov budú 49.620 + 1.938 + 2.500 = 54.058€. 
Ak však urobíme konsolidáciu zaplatíme za najbližších 5 rokov 10.075€ a zostatok hypotéky bude 49.653€. K týmto číslam si môžeme pripočítať rozdiel na mesačnej splátke 214€ krát 60 mesiacov a "máme doma" ďalších 12.840€. Ako vidíte, už za prvých 5 rokov sme sa dostali na zostatok hypotéky porovnateľný s tým, akoby sme nerobili žiadnu zmenu a to máme o 6 rokov skrátenú dobu splatnosti. Čísla neklamú! 


Nechce sa Vám počítať? Nechajte si to spočítať! 

Ako na konsolidáciu úverových záväzkov

K podaniu žiadosti o konsolidačný úver zabezpečený nehnuteľnosťou je potrebné pripraviť si úverové zmluvy všetkych záväzkov, ktoré chcete splatiť. Pripravte si tiež aktuálne zostatky úverov vytlačených z internetbankingu alebo priamo z inštitúcie kde máte záväzky. Ak ste svoje záväzky splácali riadne a bez omeškaní je možné požiadať o konsolidáciu aj bez preukazovania príjmu! Naopak, ak ste mali omeškania v posledných 12 mesiacoch je veľký predpoklad, že nepomôže ani preukazovanie príjmu! 

Aké záväzky je možné skonsolidovať

V závislosti od banky je možné zahrnúť do konsolidácie: úvery hypotekárneho typu, spotrebné úvery, povolené prečerpania, kreditné karty, leasingpôžičky z nebankových spoločností. Radi by sme prezradili, ktorá banka bude pre koho najvýhodnejším riešením... To sa však nedá. Každá banka má výhodné podmienky pre iných klientov a okrem podmienok výhodnosti sa veľmi líšia a menia aj metodické postupy jednotlivých bánk. Ak však chcete získať najvýhodnejšie riešenie a pritom sa v tom nezamotať, môžete anonymne vyplniť formulár Efektívne na hypotéku a my Vám dáme riešenia s vyhodnotením výhodnosti.