o-hypotekach.sk

Preplatenie hypotéky

Preplatenie hypotéky je presne to, čo vás pri hypotéke najviac zaujíma a zároveň aj najviac znepokojuje. 

Čo ovplyvňuje preplatenie hypotéky?

V prvom rade môžeme regulovať preplatenie hypotéky dobou jej splatnosti, výškou úrokovej sadzby, typom splácania a mimoriadnými splátkami. Do celkového preplatenia by sme mohli započítavať aj prípadné poplatky, ale treba si uvedomiť, že tie sa zväčša menia podľa cenníka... a cenníky si banky menia pre udržanie výnosnosti aj za predpokladu zavedenia výmyslu ako je banková daň, ktorú banky nikdy nezaplatia na úkor svojich ziskov. 
Na preplatenie hypotéky sa väčšina ľudí pozerá cez celkovú dobu splatnosti, objektívne však je lepšie pozerať sa na preplatenie vždy iba z pohľadu najbližšej doby fixácie úrokovej sadzby, nakoľko nikto nevie aké podmienky budú po následujúcej fixácii

Preplatenie hypotéky z hľadiska úrokovej sadzby a doby splatnosti

Určite je každému jasné, že pri nižšej úrokovej sadzbe sa zaplatí na hypotéke menej ako pri tej vyššej, rovnako ako je to aj pri kratšej dobe splatnosti. V našom príklade kde máme výšku hypotéky 100.000€ s dobou splatnosti na 30 rokov a úrokovou sadzbou 5%, urobíme aj alternatívu kde bude úroková sadzba 3,5% a ponecháme dobu splatnosti na 30 rokov. V oboch prípadoch máme fixáciu na 5 rokov (čiže 5 rokov sa nebude maniť úroková sadzba). Pre porovnanie, do tretice, pridáme aj príklad, v ktorom bude opäť úroková sadzba 3,5%, ale skrátime dobu splatnosti, tak, aby mesačná splátka bola blízka tej, ako keby bola 5% úroková sadzba -- čiže to čo je v prvom príklade. 

  • Pri úrokovej sadzbe 5% je mesačná splátka 536,82€, pri sadzbe 3,5% je splátka 449,04€ a pri skrátení doby splatnosti na 23 rokov je splátka 528,01€,
  • za prvých 5 rokov zaplatíte v prvom prípade 32.209,20€, v druhom prípade 26.942,40€ a v treťom prípade 31.680,60€ čo predstavuje rozdiel 528,60€5.266,80€,
  • na úrokoch za prvých 5 rokov zaplatíte v prvom prípade 24.038,04€, v druhom 16.639,78€ a v treťom 16.208,12€. Ako je vidieť, pri rovnakej úrokovej sadzbe a odlišnej dobe splatnosti nie je až tak významný rozdieľ, aby sme mali motiváciu mať o toľko vyššiu mesačnú splátku, ale za významný parameter možno považovať zostatok hypotéky, ktorý je výrazný a má svoj význam z celkového pohľadu na preplatenie hypotéky aj na bezpečnosť. 
  • Zostatok hypotéky bude v prvom prípade 91.828,84€, v druhom prípade 89.697,38€ a najnižší zostatok vo výške 84.527,52€ bude v treťom prípade.

Keďže hypotéka ja dlhodobým záväzkom je dobré k jej splácaniu pristupovať zodpovedne a položiť si otázku "Mohol by som si dnes vziať požadovanú výšku hypotéky ak by úroková sadzba bola vyššia ako napr. v tomto príklade?" a ak by odpoveď bola "Áno", potom je lepšie uprednostniť kratšiu dobu splatnosti. V prípade zvýšenia úrokových sadzieb v budúcnosti o toľko, že by zvýšenie mesačnej splátky bolo neprimerané k výške príjmov v danom čase, bolo by možné dobu splatnosti predĺžiť a tak si udržať splátku, ktorú by bolo možné naďalej bezpečne splácať bez omeškaní a to bez pocitu, že hypotéku hádam nikdy nevysplácate. 

Preplatenie hypotéky z pohľadu mimoriadnych splátok a doby splatnosti

Každá banka má zo zákona povinnosť umožniť klientom mimoriadne splátky minimálne pri výročí fixácie úrokovej sadzby. Viaceré, flexibilnejšie banky umožňujú robiť mimoriadne splátky aj častejšie. Pre ilustráciu použijeme opäť výšku hypotéky 100.000€ pri pôvodnej dobe splatnosti 30 rokov a úrokovej sadzbe 3,5% s predpokladom, že sa celú dobu úroková sadzba nezmení. 

Takto budú vyzerať čísla:

  1. ak nebudete robiť celú dobu splatnosti žiadne mimoriadne splátky zaplatíte na úrokoch za celú dobu splatnosti 61.656€ a mesačná splátka bude 449€
  2. ak budete využívať možnosť mimoriadnych splátok vo výške 5.000€ každý tretí rok pričom si nebudeme skracovať dobu splatnosti, na úrokoch zaplatíme za celú dobu splatnosti 48.701€ a doba splatnosti sa skráti na 27 rokov. Mesačné splátky budú každou mimoriadnou splátkou klesať.
  3. Ak budete robiť rovnaké mimoriadne splátky ako v predošlom prípade, ale výšku mesačnej splátky si ponecháte stále rovnakú, celkové preplatenie aj doba splatnosti vás potešia ešte viac. Celkovo zaplatíte na úrokoch 40.853€ a doba splatnosti sa skráti až na 20 rokov a 7 mesiacov

Takže mimoriadne splátky majú svoj význam. Áno, nebude ľahké pre každého našetriť napr. 5.000€ každý tretí rok... A čo tak možnosť robiť mimoriadne splátky častejšie vo výške, ktorú bude ľahšie dať dokopy... Čo tak každé 3 mesiace 200€? Verte, že by to urobilo svoje! 

Je pre vás dôležité preplatiť hypotéku čo najmenej? Vyplňte formulár Efektívne na hypotéku alebo si dohodnite osobné stretnutie a získajte bezplatne návrhy riešení s ohľadom na Vaše možnosti a požiadavky.