o-hypotekach.sk

Refinancovanie hypotéky

Refinancovanie hypotéky je splatenie existujúcej hypotéky novou hypotékou. Posledné roky sa úrokové sadzby na hypotékach neustále znižujú a mnoho ľudí je presvedčených o tom, že sa im refinancovanie oplatí. Skôr ako si povieme o možnostiach refinancovania hypoték a urobíme príklad, v ktorom okrem iného aj vyvrátime najabsurdnejšie tvrdenie niektorých ľudí, pozrime sa na pohnútky vedúce k refinancovaniu hypotéky. 

Kedy robiť refinancovanie hypotéky

Refinancovanie hypotéky má svoje opodstatnenie hlavne v troch prípadoch - keď chceme ušetriť, keď potrebujeme znížiť výšku mesačnej splátky a keď je potrebné urobiť zmeny, ktoré nie je možné v danom čase zrealizovať v aktuálnej banke, v ktorej hypotéku máme. Za zmenu možno považovať napríklad skrátenie doby splatnosti, zmenu záložného práva na inú nehuteľnosť, navýšenie hypotéky, vypustenie spoludžníka a pod. To všetko sú opodstatnené zmeny, ktoré sa môžu, ale aj nemusia dať zrealizovať v banke, v ktorej hypotéku máme.
V prípade, že na hypotéke máme vyššiu úrokovú sadzbu a láka nás získanie nižších sadzieb, potom je treba naozaj dobre počítať.

Čo zahrnúť do prepočtov pri refinancovaní hypotéky

Na zistenie výhodnoti refinancovania hypotéky je potrebné zamerať sa na všetky faktory, ktoré do prepočtov treba zahrnúť. Sú to:

  • výška poplatkov za predčasné splatenie existujúcej hypotéky
  • prípadný poplatok za poskytnutie novej hypotéky
  • prípadné náklady na nový znalecký posudok či katastrálne konanie
  • prípadné rozdiely na výške poistenia nehnuteľnosti
  • prípadné rozdiely na poplatkoch za bežný účet
  • zmena doby splatnosti hypotéky

Aké sú možnosti refinancovania hypotéky

Každá banka má trochu iné požiadavky na klienta, ktorý chce refinancovať svoju hypotéku. Niekedy je potrebné preukazovať príjem a inokedy nie. Niekedy môže byť nová hypotéka vyššia a inokedy len taká aký je zostatok vyplácanej hypotéky. 

Refinancovanie hypotéky bez preukazovania príjmu

V bankách, v ktorých nie je pri refinancovaní hypotéky potrebné preukazovať príjem je základom splácanie hypotéky resp. všetkých úverových záväzkov bez omeškaní minimálne po dobu 12 až 24 mesiacov — v závislosti od banky. Vďaka novele zákona platnej z 2015 roka je refinancovanie bez preukazovania príjmu možné iba ak výška novej hypotéky bude rovnaká alebo nižšia ako je výška vyplácanej hypotéky. Zákon určuje, že maximálne navýšenie môže byť 5% z aktuálneho zostatku vyplácanej hypotéky, ale suma nesmie presiahnúť 2.000€. Aj tu však platí, že žiadateľ o hypotéku musí byť zamestnaný alebo živnostníkom. 

Ak sa nepreukazuje príjem je potrebné, aby do novej hypotéky pristupovali všetci účastníci existujúceho úverovom vzťahu a väčšinou sa nesmie meniť ani zakladaná nehnuteľnosť. 

Refinancovanie s preukazovaním príjmu

Ak sa pri refinancovaní hypotéky preukazuje príjem je možné robiť prakticky akékoľvek zmeny, ktoré sú z procesného hľadiska bánk možné. Môže sa meniť zakladaná nehnuteľnosť, účastníci úverového vzťahu vyplácanej hypotéky, výška hypotéky alebo aj výška mesačnej splátky smerom hore. 

Hypotéku možno refinancovať v čase výročia alebo mimo výročia fixácie úrokovej sadzby

V súvisiacích videách na tejto stránke si môžete pozrieť, ako fungujú čísla v závislosti od načasovania a situácie, ktorá sa týka práve vás.