o-hypotekach.sk

Spotrebiteľský úver zabezpečený nehnuteľnosťou

Spotrebiteľský úver zabezpečený nehnuteľnosťou je vlastne hypotéka, ktorá nemá zákonom až tak presne vymedzené pravidlá, preto je možné využiť odlišnosti v metodických postupoch v závislosti od bánk. V praxi to znamená, že ak jedna banka pre klienta riešenie nemá druhá banka to urobí ako štandardnú vec. 

Pri spotrebiteľskom úvere zabezpečenom nehnuteľnosťou môže byť žiadateľom občan SR alebo iného štátu s povolením na pobyt na území Slovenska. Vek žiadateľa musí byť min. 18 rokov no vek najstarší zo žiadateľov v niektorých prípadoch a v niektorých bankách môže byť v čase ukončenia splácania hypotéky 70 alebo aj viac rokov. Poviete si, že to nie je veľká sláva tak dlho splácať... A viete čo? Máte pravdu! Najskôr trochu ironická poznámka - kedy si myslíte, že sa bude chodiť v budúcnosti do dôchodku? :o)

Teraz svetla stránka veci. Predstavte si, že si chcete vziať hypotéku lebo máte reálnu potrebu bývania no výšku príjmu nemáte dostatočnú na to, aby ste ju vedeli splácať. Ak si však hypotéku vezmete na 40 rokov, splátka bude prijateľnejšia. V tomto prípad je lepšie sa venovať tomu, že máte riešenie a nie tomu, koľko za tú dobu zaplatíte. Pozrite si súvisiace video Hypotéka - čierna mora. Dlhšia doba splatnosti bola reakciou niektorých bánk na progresívne splácanie hypotéky, ktoré na odporúčania NBS už banky neposkytujú. Splácaniu a preplateniu hypotéky sa venujeme v samostatných častiach. 

Účelom spotrebiteľského úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou môže byť všetko ako pri hypotéke zo zákona, no je možné ho použiť (v závislosti od banky) aj na refinancovanie existujúcej hypotéky, konsolidáciu akýchkoľvek iných finančných záväzkov, na kúpu nehnuteľnosti v zahraničí alebo aj na čokoľvek iné. Hypotéka tohto typu môže byť poskytnutá aj bez uvedenia účelu a dokonca v niektorých prípadoch aj bez preukazovania príjmu.