o-hypotekach.sk

Hypotéka zo zákona

Pri hypotéke zo zákona musí byť striktne dodržaných niekoľko pravidiel. Žiadateľom môže byť každý občan SR alebo občan iného štátu s povolením trvalého pobytu na území SR. Vek žiadateľov o hypotéku zo zákona musí byť v rozmedzí od 18 do 61 rokov a doba splatnosti môže byť min. 4 a max. 30 rokov pričom vek žiadateľa v čase ukončenia úverového vzťahu nesmie presiahnuť 65 rokov života

Pri hypotéke zo zákona je možné žiadať aj o štátny príspevok alebo o štátny príspevok pre mladých. Takzvaný starý štátny príspevok si síce v žiadosti klienti môžu zvoliť no výška príspevku je od polovice 2003 roku 0% - reálne to tak nie je žiadna sláva. Inak je to pri štátnom príspevku pre mladých, ktorý sa od jeho zavedenia poskytuje na obdobie prvých piatich rokov splácania hypotéky. Klient tak môže získať zvýhodnené úročenie na hypotéke vo výške stanovenej NR SR. Tento typ hypotéky zo zákona sa volá hypotéka pre mladých a klasifikovať sa na ňu možno vekom do 35 rokov a výškou príjmu, ktorý sa mení každý kvartál. Detailom sa venujeme v osobitnej časti.

Peniaze z hypotéky zo zákona možno použiť iba na kúpuvýstavbu, dostavbu, prestavbu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti a tiež na vysporiadanie BSM alebo dedičstva. Po zmene zákona a niekoľkých novelách je možné hypotékou zo zákona splatiť inú hypotéku zo zákona prípadne aj hypotéku so starým štátnym príspevkom bez toho, aby klient o príspevok prišielPri hypotéke zo zákona je vždy potrebné okrem účelu preukazovať aj príjem.

Vy viete čo potrebujete, my vieme ako to získate. Choďte efektívne na hypotéku a získajte najvýhodnejšie financovanie práve pre vás.