o-hypotekach.sk

Hypotéka na kúpu rodinného domu

Výška hypotéky na kúpu rodinného domu

Výška hypotéky závisí od voľby banky, miesta kde sa rodinný dom nachádza a bonity žiadateľa. 
Maximálna výška hypotéky pri rodinných domoch je 100% z ich hodnoy. Stále častejšie však kvôli výraznému poklesu cien rodinných domov banky obmedzujú výšku hypotéky k hodnote rodinných domov alebo výraznejšie znižujú ich hodnotu.

  • Najväčšie obmedzenia výšky hypotéky sú za luxusné nehnuteľnosti s pravidla s financovaním nad 300 alebo 400 tisíc EUR.
  • Druhou skupinou rodinných domov s výrazným obmedzením financovania prostredníctvom hypotéku sú rodinné domy mimo väčších miest či mimo spádových oblastí väčších miest. 
  • Treťou skupinou je rizikovosť klienta z pohľadu bonity žiadateľa o hypotéku. Bonite žiadateľa o hypotéku sa venujeme v samostatnej časti.

Aj na kúpu rodinného domu je možné získať hypotéku pre mladých ako aj hypotéku bez preukazovania príjmu

Postup pri žiadaní o hypotéku na kúpu RD

Sú dva základné postupy schvaľovania hypotéky na kúpu rodinného domu - podanie žiadosti o hypotéku bez špecifikácie nehnuteľnosti a podanie žiadosti o hypotéku so špecifikovaním nehnutenľosti. 

Hypotéka na kúpu bez špecifikovaného bytu

Hypotéka bez špecifikácie rodinného domu má hlavnú výhodu v tom, že skôr ako sa zloží záloha za rezerváciu RD je zrejmé, že žiadateľ bude mať istotu schválenia hypotéky v potrebnej výške. Bez špecifikovanej nehnuteľnosti je možné schvaľovanie iba v niekotrých bankách a aj záväznosť ponúk sa líši.
Banky štandardne dávajú žadateľovi po schválení "hypotekárneho certifikátu" jeden až tri mesiace na to, aby špecifikoval byt, ktorý bude kupovať. Klient tak má iba relatívnu istotu. Naviac si musí dávať pozor na všetko lebo banka zatiaľ nedáva záväzné stanovisko v podobe úverovej zmluvy. V praxi to znamená, že ak by došlo v priebehu toho obdobia napr. k zmene politiky banky v poskytovaní hypoték či k omeškaniu na splátkach existujúcich záväzkov, klient sa definitívneho schválenia nemusí dočkať. 
Jedna z bánk však hypotéku riadne schváli a vypracuje aj úverové zmluvy, ktoré s klientom podpíše. Na hľadanie nehnuteľnosti s istotou financovania má potom klient 6 až 18 mesiacov, čo je dostatočne dlhá doba a jedinou podmienkou je, aby sa nezmenila požadovaná výška hypotéky smerom nahor. 
Vo všetkých bankách, ktoré vedia dať stanovisko k požadovanej hypotéke sa posudzuje iba bonita klienta, ktorá určí či je klient úverovateľný do požadovanej výšky a aké podmienky mu banka vie dať. Ak sa teda banka rozhodne akceptovať hodnotu RD do menšej výšky ako je potrebná výška hypotéky na kúpu môže sa stať, že si klient bude musieť hľadať inú nehnuteľnosť alebo nejakú alternatívu dofinancovania. Tiež tu sú riziká z pohľadu typu nehnuteľnosti a jej lokality, ktoré si banky môžu upraviť svojou "úverovou politikou".

Hypotéka na kúpu so špecifikáciou bytu

Väčšina bánk posudzuje hypotéku komplexne - to znamená, že ako klienta tak aj nehnuteľnosť. Banke je potrebné predložiť aj Zmluvu o budúcej zmluve alebo Zmluvu o prevode vlastníctva, ktorá nemusí byť ešte v definitívnej podobe a dokonca nemusí byť ani podpísaná (s vínimkou VUB banky). Podstatné náležitosti zmluvy, ktoré by sa nemali meniť sú "kto od koho, čo za akých podmienok kupuje".
Okrem zmluvy bude potrebné stanovenie hodnoty rodinného domu resp. zakladanej nehnuteľnosti. V závislosti od banky je možné využiť: 1. interné ohodnotenie bankou, 2. posudok zmluvného znalca banky a 3. externý znalecký posudok.
V praxi to znamená, že interné ohodnotenie je najlacnejšie no klient nedostáva žiadny znalecký posudok pre vlastné potreby či pre budúcnosť. Interné ocenenie nehnuteľnosti neposkytujú všetky banky.
Znalecký posudok vypracovaný zmluvným znalcom by mal byť akceptovaný vo výške, ktorú stanoví znalec a tým by mal byť aj rýchlejší proces schvaľovania. Klient dostáva riadny znalecký posudok aj pre seba. Rýchlosť schvaľovania pri znaleckom posudku zmluvným znalcom môže byť síce vyššia no niekedy trvá dlho kým príde takýto znalec na obhliadku a tak reálne nemusí ísť o úsporu času celkovo a môže byť riešením aj vypracovanie posudku externým znalcom. 

S kúpou rodinného domu súvisí mnoho vecí, ktoré ľudí zaujímajú. Večšina vecí je na stránke zodpovedaných v jednotlivých kategóriách a ak nie, je to preto, že na obsahu sa neustále pracuje alebo preto, že ide o niečo špecifické. Uvedomujeme si hodnotu času, preto Vám dávame možnosť nechať si vypracovať ponuky vo všetkých bankách bez toho, aby ste niekam chodili. Stačí anonymne vyplniť formulár Efektívne na hypotéky a s ohľadom na Vaše možnosti a požiadavky dostanete návrh riešení.