o-hypotekach.sk

Splácanie hypotéky

Splácanie hypotéky je možné anuitným, progresívnym a degresívnym spôsobom.

Anutné splácanie hypotéky

Anuitné, takzvané rovné splátky sú najčastejším spôsobom splácania hypotéky a poskytujú ho všetky banky. Pri tomto spôsobe splácania hypotéky sa po celú dobu trvania úverového vzťahu nemení výška splátky (za predpokladu, že by sa nezmení ani úroková sadzba pri zmene fixácie úrokovej sadzby). Pri anuitnom splácaní sa prevažne v prvej polovici úverového vzťahu platí viac na úrokoch a istina klesá pomalšie. 

Progresívne splácanie hypotéky

Progresívne splácanie hypotéky v čase prípravy tohto obsahu prakticky poskytuje iba jedna banka a je to riešenie v núdzi. V praxi sa v prvých rokoch istina takmer neznižuje no pridanou hodnotou je, že sa klient dostane k vlastnému bývaniu s nižšou splátkou. Praktickým riešením je to pre mladé rodiny kde je predpoklad ďalšieho príjmu napr. po materskej alebo vďaka postupu v kariére vďaka praxi. Pravdou je, že tento spôsob splácania hypotéky je niekedy najvýhodnejším, ale aj najdrahším.

Degresívne splácanie hypotéky

Degresívne splácanie hypotéky sa volá aj zrýchlené splácanie a prakticky ho poskytuje iba jedna banka. V tomto prípade sa splácanie istiny nemení - každý mesiac sa spláca rovnaká časť istiny. Výhodou je, že dlžná suma v prvej polovici splácania hypotéky výrazne rýchlejšie klesá a hypotéka sa preplatí najmenej. Pre tento druh splácania by sa mal rozhodnúť klient, ktorý má vysoký predpoklad, že hypotéku splatí skôr ako je doba dojedná v úverovej zmluve. Druhým predpokladom je, že klient má dostatočný príjem nakoľko splátky sú na začiatku splácania hypotéky vyššie a postupne klesajú. Tretím predpokladom kyda sa tento druh splácania hypotéky oplatí je, že úroková sadzba banky, ktorá degresívne splácanie umožňuje je porovnateľná so sadzbami ostatných bánk. 

Ako sa rozhodnúť?

  1. Ak je málo peňazí s perspektívou nárastu príjmu a je reálna potreba riešiť bývanie treba využiť progresívne splácanie hypotéky. Toto odporúčanie platí za predpokladu, že anuitným splácaním by výška hypotéky nebola dostatočná. Nesmie sa zabudnúť, že každým rokom splátka hypotéky bude rásť a to bez ohľadu na obdobie fixácie úrokovej sadzby.
  2. Ak chce mať klient splátky rovnakej výšky a možnosť výberu zo všetkých bánk, aby sa rozhodoval na základe viacerých priorít treba si zvoliť anuitné splácanie hypotéky.
  3. Ak je klient s dostatočne vysokým príjmom a zároveň vie, že čo nezaplatí na hypotéke (resp. na účtoch) to aj tak minie, mal by sa skúsiť viac pozrieť na degresívne splácanie hypotéky kde by bolo dobré vytvoriť si aj sporiaci účet, na ktorý by si odkladal pri každom znížení splátky rozdiel a tak by sporadicky aj mohol robiť mimoriadne splátky - tým by sa tiež znížilo celkové preplatenie hypotéky a aj by sa skrátila doba splatnosti hypotéky.

Chcete sa správne rozhodnúť? Vyplňte formulár Efektívne na hypotéku a nezáväzne Vám navrhneme riešenie v súľade s prioritami a možnosťami.