o-hypotekach.sk

Nezávislí špecialisti na hypotéky

Nezávislý špecialista na hypotéky spolupracuje so všetkými bankami a svoje služby klientom poskytuje bezplatne

Pri hľadaní najvýhodnejšieho riešenia hypotéky urobí prepočty vo všetkých bankách poskytujúcich hypotéky a objektívne ich vyhodnotí. Následne riešenia zosúladí s možnosťami a požiadavkami na hypotéku tak, aby ste ju preplatili čo najmenej.

Výhodou je, že o hypotékach vie naozaj všetko dôležité a vďaka množstvu vyriešených hypoték berie na vedomie veci, ktoré sa často menia a je potrebné ich preverovať alebo vopred procesne ošetriť. Sú to ľudia, ktorí majú veľa odpovedí a vedia ako sa na veci pýtať a kde odpoveď získať. Nie sú obmedzení procesmi jednej banky a vedia nájsť riešenia aj vtedy keď to väčšina bánk nevie. 

Nezávislý špecialista na hypotéky klientom nerobí "finančnú analýzu" za účelom nabalenia všetkých možných finančných produktov - jeho práca je výhradne v duchu "o hypotékach a už o ničom inom".