o-hypotekach.sk

Preukazovanie príjmu

Sú dve skupiny ľudí, ktorí nechcú preukazovať príjem. Jedna skupina príjem reálne nemá a druhá skupina, ktorá nevie príjem preukázať v potrebnej výške prípadne bankami akceptovateľným spôsobom. V druhej skupine sú často podnikatelia, ktorí si nechcú príjem umelo navyšovať/vytvárať.

Nemám príjem

Ak reálne klient príjem nemá a nemá ani istotu prijímu v blízkom čase je lepšie ak o hypotéke prestane uvažovať. Zadlžovanie sa bez riešenia otázky splácania je cestou do záhudy a to nechce nikto.

Mám príjem, ale je tu nejaké ALE

Banky štandardne akceptujú príjem zo závislej činnosti, ktorý je možné riadne preukázať. Dohody, diéty, príjem z prenájmu a iné "neštandardné" zdroje sa posudzujú rôzne v závislosti od banky a zväčša sa vyžaduje, aby to boli iba dodatočné príjmy, prípadne, aby boli v určitom pomere k hlavnému príjmu. Každý príjem by mal byť vyplácaný na účet, aby bol lepšie uveriteľným. Toto je presne to, čo súvisí s druhou skupinou žiadateľov o hypotéku - príjem majú no podľa metodických postupov väčšiny bánk nie je akceptovateľným. 
Jednoduché to vždy nemajú ani podnikatelia. Niekedy to však vychádza lepšie ako by si mysleli, pretože za určitých okoľností je možné vychádzať aj z obratov.  

Ak to z preukázateľného príjmu nijak nevychádza je možné žiadať o hypotéku bez príjmu, resp. na prehlásenie príjmu. V takom prípade je zväčša obmedzenie vo výške hypotéky k hodnote zabezpečenia. Spravidla je možné žiadať hypotéku na prehlásenie príjmu do 50% z hodnoty nehnuteľnosti, ale sú aj vínimky. Ak je žiadateľ o hypotéku v takzvanej preferovanej skupine môže na prehlásenie príjmu získať financovanie až do 100% z hodnoty nehnuteľnosti. Za preferovanú skupinu sa považujú prevažne členovia niektorých profesijných združení, komôr, sudcovia a pod. 

Ak chcete vedieť či a za akých podmienok by mohol byť Váš príjem bankami akceptovaný, prípadne chcete vedieť akú výšku hypotéky vzhľadom k hodnote nehnuteľnosti a výške príjmov môžete získať vyplňte anonimne formulár Efektívne na hypotéku a získate nezáväzné informácie, ktoré potrebujete.